Ny sørver

Iceleaf.net er nettopp blitt flyttet til en ny og heftigere sørver, og det som tidligere var ulike blogginstallasjoner, er nå integrert i én installasjon ved hjelp av WordPress Networks, tidligere WordPress MU. For administratoren er dette arbeidssparende, og det gir bedre muligheter til å holde sikkerheten ved like. Det innebærer også enklere backup-prosesser. For brukerne har dette noen konsekvenser:

  • Brukeren kan ikke installere utvidelser og tema, men må velge fra det utvalget som administratoren har gjort tilgjengelig.
  • Eventuelle kritiske problemer med innlogging kan ordnes av administrator.
  • Blogger som nå er overført til WordPress Networks bør kontrolleres, f.eks. er nok ikke alle innstillinger bevart.

NB. Dersom du har behov for utvidelser eller tema som ikke er tilgjengelige nå, kan du be administrator om å installere dem.