Kritiske tidspunkter

På grunn av systemvedlikehold på Iceleaf.Net og iblant.no er disse to tidspunktene kritiske, dvs. du bør ideelt sett være logget ut på disse tidspunktene for å unngå å miste arbeid:

NÅR?HVA?KONSEKVENSER
Daglig kl. 5–6*SikkerhetskopieringMidlertidig stengte blogger
Søndager kl. 7–7.15Oppdatering av sertifikaterSertifikatfeil, sikkerhetsadvarsler
* Kopieringen vil oftest være avsluttet en del før.