Tema og utvidelser

Inntil videre ser dette ut til å bli standardutvalget av tema for WordPress på Iceleaf.Net og iblant.no:

Utvidelsene er som følger:

  • Akismet Anti-spam (ferdig innstilt, stopper det aller meste av spam)
  • Cloudflare (ferdig innstilt, brukes av administrator)
  • Easy WP SMTP (ferdig innstilt, for å sende e-poster fra sørveren)
  • GuardGiant Brute Force Protection (ferdig innstilt, brannmur)
  • Site Kit av Google (trafikkanalyse, aktiveres av admin. på oppfordring)
  • Tofaktor-autentisering (må aktiveres av brukeren selv)
  • WP Bruker-avatar (for enkelt å endre brukerbilde)
  • WPForms Lite (for å lage skjema som besøkende kan fylle ut)

NB. Utvalget av tema og utvidelser kan endre seg.