Bruksbetingelser

Iceleaf.Net/iblant.no leverer nettsteder drevet med programvaren WordPress. De følgende vilkårene gjelder alle som har nettsted på denne sørveren (heretter: brukere), både de som har URL til et subdomene på iceleaf.net, og de som har eget domenenavn.

Ved å benytte seg av de omtalte tjenestene aksepterer brukeren følgende vilkår:

  1. Alt innhold må være i tråd med norsk lov.
  2. Dersom et nettsted har kommersielt innhold, skal brukeren som har nettstedet, kjøpe lisens for de integrerte produktene som krever det (f.eks. Akismet-plugin).
  3. Brukeren har det fulle og hele ansvar for innholdet på sitt nettsted, også det som publiseres av andre. Dette innebærer at brukeren også har ansvar for at alt innhold på nettstedet følger bruksbetingelsene for Iceleaf.Net.
  4. Brukeren aksepterer at sørveren på Iceleaf.Net av og til er utilgjengelig pga. teknisk vedlikehold. I den grad det er mulig, skal administratoren varsle om slik nedetid på forhånd.
  5. Brukeren aksepterer at administrator logger seg inn i på nettstedet for å utføre teknisk vedlikehold.
  6. Administrator vil fjerne tilgangen for brukere som bryter med betingelsene skissert her, og vil i så fall gjøre nettsidene utilgjengelige.
  7. Administrator vil så langt mulig holde alle nettsteder tilgjengelige, men forbeholder seg retten til å legge ned deler av tilbudet. I så fall skal det varsles på forhånd slik at brukerne får mulighet til å laste ned innholdet sitt før det fjernes.
  8. Brukeren forplikter seg til å følge fremtidige revisjoner av bruksbetingelsene.