Kritiske tidspunkter

På grunn av systemvedlikehold på Iceleaf.Net og iblant.no er disse to tidspunktene kritiske, dvs. du bør ideelt sett være logget ut på disse tidspunktene for å unngå å miste arbeid:

NÅR?HVA?KONSEKVENSER
Daglig kl. 5–6*SikkerhetskopieringMidlertidig stengte blogger
Søndager kl. 7–7.15Oppdatering av sertifikaterSertifikatfeil, sikkerhetsadvarsler
* Kopieringen vil oftest være avsluttet en del før.

Regelmessig sikkerhetskopiering

La det med en gang være sagt: Du må selv sørge for å ta kopier av tekst og opplastinger, for feil eller angrep på sørveren kan føre til datatap. Likevel, Iceleaf.Net har et system for sikkerhetskopiering av database og filer, i all hovedsak for å få systemet opp igjen raskt dersom uhellet først er ute. Har du mistet innhold, kan du høre om administrator kan hente det ut fra sikkerhetskopiene, men det kan ikke garanteres. Sikkerhetskopieringen kan imidlertid føre til problemer dersom du holder på med å f.eks. skrive et innlegg. Vær derfor klar over at sikkerhetskopiering foregår mellom kl. 5 og 6 på morgenen. Kl. 5:00 blir WordPress satt i «vedlikeholdsmodus», og da er systemet utilgjengelig inntil kopieringen er fullført og vedlikeholdsmodus avslått.